Lees hier mijn blogs

Welke taken doe je nog zelf en zou je kunnen uitbesteden?

In dat geval is een analyse portefeuille een ideaal instrument om het potentieel in uw portefeuille te ontdekken.
U krijgt niet alleen een gedetailleerd rapport maar ook een handige spreadsheet waarmee u zelf op een eenvoudige manier uw doelgroep kan selecteren.

Nabespreking en gezamenlijk een actieplan opstellen kan uiteraard in optie

vb Alle klanten die…

   • in postcode x wonen en
   • in de leeftijdscategorie van 40 tot en met 60 jaar zitten en
   • particulier zijn en
   • nog geen brandpolis hebben

Ik wens een analyse van mijn klantenbestand

Aan de hand van gesprekken met de zaakvoerder(s) en de medewerker(s) wordt de organisatie van uw bedrijf geanalyseerd. Niet alleen het tijdsgebruik en de tijdsverdeling wordt in kaart gebracht, ook alle andere facetten van de organisatie komen aan bod.

Enkele voorbeelden:

 • Werkomgeving
 • Contact met de klanten (fysiek / telefonisch)
 • Service die verleend wordt aan de klanten
 • Delen van informatie
 • Wat spreekt aan in het werk en wat niet?
 • Verantwoordelijkheden
 • Materiaal
 • Procedures
 • Sfeer
 • Samenwerking
 • Communicatie intern en met zaakvoerder(s)
 • Algemene opmerkingen

Het resultaat is een rapport met cijfers over de werkverdeling en een weergave van de gesprekken

Ik wil een analyse van mijn organisatie.

Aanvullend aan de analyse van de portefeuille en de organisatie stellen we samen een Business Plan op.

 • Bespreking van de resultaten van de analyses
 • Opstellen van een SWOT analyse (Sterktes – Zwaktes – Opportuniteiten – Bedreigingen)
 • Missie van het kantoor
 • SMART+ objectieven bepalen (Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden – Positief geformuleerd
 • W4H2 actieplannen uitwerken (Wie – Wat – Waar – Wanneer – Hoe – Hoeveel)

Ik wil een concreet business plan.

Aanbod van diverse workshops die aangepast worden aan het kantoor.

Enkele voorbeelden:

 • Time Management
 • Lancering Business plan (met Hopes en Fears sessie)
 • Talent aan het werk*
 • Segmentatie klanten
 • Actieplannen uitwerken
 • Groepsbonus uitwerken
 • Excel op kantoor

Ik wil een workshop op maat.

Klantbeleving is hot! Kijk naar grote spelers zoals bol.com, zooplus, coolblue, …
Zij zetten volop in voor het comfort van de klant. Bereikbaarheid, service, makkelijke tools, … allemaal zaken die zij voortdurend aanpassen en verbeteren om de klantbeleving optimaal te maken.

En ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: U kan dit ook op uw kantoor, maar helaas niet voor al uw klanten.
Door de specifieke omstandigheden binnen de bank- en verzekeringen is het moeilijker om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Net daarom is het zo belangrijk om een onderscheid te maken tussen klanten binnen uw portefeuille.

Zorgen dat de basisservice voor iedereen goed is kan zeker uw eerste zorg zijn. Zorgen dat de service voor uw beste klanten super is maakt uw kantoor rendabel en aantrekkelijk voor de juiste klanten.

Lees hierover meer in de gratis paper “Segmentatie van mijn bank- en verzekeringsklanten” die u kan bestellen via info@typica.be.

Klantbeleving en segmentatie vragen een grote verandering in de manier van werken.
Vermits enkel baby’s met een natte luier houden van verandering dient u voor uw medewerkers hieraan de nodige aandacht te besteden.

Klik hier voor het volledige programma

Ik wil mijn klanten segmenteren.

Zorg dat uw (goede) klanten u niet vergeten.

Diverse marketingstudies wijzen op het belang om regelmatig contact te onderhouden met uw klanten. Ideaal is 8 momenten, verspreid over een kalenderjaar.

U wilt graag een blog/nieuwsbrief/teksten op uw website maar hebt geen tijd of inspiratie?
U kan dit werk uitbesteden aan Typica.
Samen beslissen we de grote lijnen van de inhoud en Typica schrijft de tekst voor u.

Indien u dit wenst kan ook de verzending en/of publicatie door ons verzorgd worden.

En u kan die tijd dan investeren in uw business waardoor de investering dubbel rendeert.

Waar wacht u op?

info@typica.be

Een uitbater van een krantenwinkel ziet zijn goede klanten dagelijks.

Een kort praatje over het weer of de gezondheid zorgen dat de klant tevreden blijft en bij hem zal blijven kopen.

U als verzekeringsmakelaar heeft het nadeel dat u uw goede klanten niet ziet als u er zelf geen initiatief voor neemt.

Want wat is een goede klant?
Wellicht iemand die nooit een schadegeval heeft en altijd netjes zijn premies betaalt.

En hoe vaak ziet u deze goede klant?
Marketingstudies tonen aan dat er jaarlijks 8 “contactmomenten” moeten zijn om te zorgen dat u bij de klant “TOM”* blijft.

Een nieuwsbrief is hier alvast een zeer waardevolle bijdrage.

Maar een nieuwsbrief vraagt veel tijd en energie
Onderwerpen zoeken, teksten schrijven, lay-out, …
En dit komt dan nog eens boven op uw dagelijks werk.

Typica heeft hiervoor een ideale oplossing uitgewerkt: de e-nieuwsbrief.

Elk kwartaal leveren wij voor uw kantoor een volledig afgewerkte nieuwsbrief af met telkens 3 onderwerpen.

Het enige wat u hoeft te doen is nalezen, uw akkoord geven en eventueel nieuwe mailadressen bezorgen.

De rest verzorgt Typica. Van opmaak tot verzending.

En uw klanten? Die krijgen deze nieuwsbrief alsof u hem zelf verzonden hebt.
*TOM = Top Of Mind

Ik wil een nieuwsbrief  voor mijn klanten.

U bent benieuwd hoe uw klanten uw service ervaren?

Rond een specifiek thema enkele vragen stellen?

Een enquête na schadegevallen of gegevens verzamelen om uw database te vervolledigen?

Typica maakt enquêtes op uw maat en verzorgt deze van A tot Z.

Ik wil een enquête bij mijn klanten.

Zit u wel eens vast met een bepaald thema? Begrijpen uw medewerkers niet helemaal wat u bedoelt? Hebt u behoefte om regelmatig eens af te toetsen?

Voor de coaching beginnen we telkens vanuit een ontwikkelingsvraag.

Samen stellen we het doel scherp en ik begeleid u om al uw talenten optimaal te benutten zodat u uw doel kan bereiken. 

Ik wil coaching.

Facebook, een sociale media waar uw klanten u verwachten.

Het is echter niet voldoende om een pagina op te starten en er dan niets mee te doen.
 
Hoe zorgt u dat uw klanten en potentiële klanten uw pagina ook leuk vinden?
 
Welke content plaatst u erop en wanneer?
 
Het is een goed idee om u hierbij te laten begeleiden.
 
Typica ontwerpt uw pagina en zorgt ook dat ze leeft en in beweging is.
 
Wij plaatsen spontaan en op regelmatige tijdstippen content op de pagina.
 
Hebt u een nieuwtje dat u graag wil delen via Facebook?
 
U mailt ons de info en eventuele foto’s door en wij plaatsen die voor u.
 
Gemakkelijk en u bent helemaal mee.
“U hebt een mooie kantoorfolder. Foto van u zelf, al dan niet met uw team, adresgegevens, info over het kantoor, openingsuren, … alles is voorzien.
En dan wijzigt er iets.
Heel de stock folders kan verticaal geklasseerd worden.”
 
Typica biedt hiervoor een unieke oplossing.
 
Dankzij de samenwerking met een Grafisch Desktop Publisher kunnen wij uw kantoorfolder/brochure in een zeer mooi kleedje steken. Teksten kunnen uiteraard ook door Typica verzorgd worden.
 
Dankzij de exclusieve abonnementsformule* bent u altijd zeker van een folder die helemaal up-to-date is.
 
Het eerste jaar wordt uw folder uiteraard op maat van uw kantoor ontworpen.
U krijgt in de loop van dat jaar de gelegenheid om uw folder een eerste keer aan te passen.
Vanaf het tweede jaar kan u 2 keer per jaar wijzigingen laten aanbrengen.
 
De folder wordt afgeleverd in een digitaal formaat waarmee men zowel in een copycenter als bij een drukker aan de slag kan.
U laat dan net zoveel afdrukken maken als u nodig hebt.
Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.

De Wetgever legt meer en meer de verantwoordelijkheid bij de makelaar.

Het is dus belangrijk om aan te tonen wat er met de klant besproken werd en welke voorstellen er gedaan zijn.

Met de Typica-verkoopstool verloopt uw inventarisgesprek met de klant op een gestructureerde manier waardoor er geen zaken vergeten worden.

Met één druk op de knop krijgt de klant na het gesprek een mail met alle vragen en antwoorden.

Niet alleen een gerust gemoed, maar ook een tool die helpt bij de verkoop.

Ik wil de verkoopstool.

Via de juiste tools kunnen veel administratieve taken sterk vereenvoudigd worden.

Denk aan opzoeken van data uit lijsten, overzichten maken van beleggingen, koppelen van lijsten met elkaar, ontdubbelen van data (vb één lijn per adres van uw klantenbestand), koppelen van gegevensbestanden met een tekstverwerker …

Typica analyseert samen met u het probleem en ontwikkelt dan de juiste tool om de taak snel en correct uit te voeren.

Ik wil processen informatiseren.

Ontwikkeling & onderhoud websites

De website van vandaag is het visitekaartje van gisteren… en nog zoveel meer.
Hebt u reeds een website? En is het dan een site die u zelf beheert (of laat beheren)?
Of heeft u een abonnement genomen voor een standaardwebsite die aangepast is aan uw bedrijf?
 
Bij Typica bekijken we het anders.
Wij ontwikkelen voor u een unieke website die aangepast is aan uw doelgroep en uw bedrijf.
De functionaliteiten worden met u besproken en wij maken de site voor u.
Ook het schrijven van de teksten kan u ons toevertrouwen.
Uiteraard voorzien wij een bibliotheek met alle voorwaarden (enkel voor de verzekeringssector).
 
En de prijs?
 
Vraag vrijblijvend een offerte en laat u aangenaam verrassen.

Ik wil een website.

Klantbeleving is hot! Kijk naar grote spelers zoals bol.com, zooplus, coolblue, …
Zij zetten volop in voor het comfort van de klant. Bereikbaarheid, service, makkelijke tools, … allemaal zaken die zij voortdurend aanpassen en verbeteren om de klantbeleving optimaal te maken.

En ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: U kan dit ook op uw kantoor, maar helaas niet voor al uw klanten.
Door de specifieke omstandigheden binnen de bank- en verzekeringen is het moeilijker om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Net daarom is het zo belangrijk om een onderscheid te maken tussen klanten binnen uw portefeuille.

Zorgen dat de basisservice voor iedereen goed is kan zeker uw eerste zorg zijn. Zorgen dat de service voor uw beste klanten super is maakt uw kantoor rendabel en aantrekkelijk voor de juiste klanten.

Lees hierover meer in de gratis paper “Segmentatie van mijn bank- en verzekeringsklanten” die u kan bestellen via info@typica.be.

Klantbeleving en segmentatie vragen een grote verandering in de manier van werken.
Vermits enkel baby’s met een natte luier houden van verandering dient u voor uw medewerkers hieraan de nodige aandacht te besteden.

Typica begeleidt uw kantoor mee in het veranderingsproces in 5 stappen:

 1. Voorbereidend gesprek met de zaakvoerder over de verwachtingen
 2. Workshop met het personeel “Klantbeleving”
 3. Praktische uitwerking van de segmentatie
 4. Implementatie van de segmentatie
 5. Evaluatie en bijsturing

De stappen meer in detail

 1. Voorbereidend gesprek met de zaakvoerder over de verwachtingen
  Eerst moet het kader voor uzelf zeer duidelijk zijn.
  Beseft u de nood aan segmentatie en wat zijn elementen die maken dat u voor segmentatie kiest?
  Waar hebt u schrik voor als u denkt aan segmenteren van uw portefeuille?
  Wat zijn mogelijke valkuilen?

 2. Workshop met het personeel “Klantbeleving”
  Eens we dit kader hebben organiseren we een workshop met de medewerkers. Deze wordt op maat gemaakt, vertrekkende vanuit een bestaand canvas.
  De theorie over klantbeleving is immers voor iedereen gelijk maar het is ook belangrijk dat uw persoonlijke interpretatie mee verwerkt wordt.
  Tijdens deze workshop maken we uw medewerkers bewust van het nut van de segmentatie en welke voordelen dit heeft voor de klanten, maar ook voor hen zelf en het kantoor in het algemeen.
  We brengen daar ook een eerste aanzet tot segmentatie:
  “Welke services geven wij op dit moment?”
  “Hoe gaan we die services verdelen?”
  “Welke criteria gaan we gebruiken voor de segmentatie?”
 1. Praktische uitwerking van de segmentatie
  Workshop met enkele key-medewerkers om de segmentatie meer in detail uit te werken. Welke services voor welke klanten? Verfijnen van de criteria voor de segmentatie, …
  Eventueel een tool ontwikkelen om de klanten eenvoudig te kunnen segmenteren op basis van de criteria die uit de database komen of van externe bronnen.
  Deze tool wordt zo opgebouwd dat u op een eenvoudige manier uw segmentatie zelf opnieuw kunt uitvoeren, zo vaak u wilt.
  Hoe gaan we de segmentatie communiceren? Intern? Extern?
  Hoe gaan we zorgen dat problemen gedetecteerd worden en bijgestuurd?
  Welke acties zijn nodig om de segmentatie uit te rollen?

 2. Implementatie van de segmentatie
  Eens alles uitgewerkt is gaan we dit, samen met de medewerkers, eigen maken aan het kantoor. Dit kan betekenen dat functies gewijzigd worden, aanpassingen aan klantonthaal, website, telefooncentrale, eventueel nieuwsbrief naar de klanten, infovergaderingen, …
  Allemaal afhankelijk van de specifieke doelstellingen van het kantoor.
  Dit wordt best in een workshop gepresenteerd waarbij we een “Hopes and fears” sessie inlassen om de neuzen zeker in dezelfde richting te krijgen.
  Deel 2 van deze workshop gaan we besteden aan “Hoe gaan we elkaar alert houden en motiveren?”

 3. Evaluatie en bijsturing
  Een proces van klantbeleving implementeren is een grote stap naar een efficiënter en rendabeler kantoor. Na een testperiode kunnen we evalueren of bijsturingen nodig zijn.
  Zitten de juiste klanten in elk segment?
  Zijn de services haalbaar voor het aantal klanten in elk segment of mogen het er meer zijn?
  Geven onze criteria voor de segmentatie een juist resultaat?
  Zijn er op vlak van organisatie bijsturingen nodig?

Hou er ook rekening mee dat zaken evolueren. De verwachtingen van een klant van vandaag zijn niet dezelfde als de verwachtingen van dezelfde klant 5 jaar geleden.
Ook op dat vlak zal het nodig zijn om uw klantbeleving regelmatig bij te sturen.

Call Now Button