Programma dat ontwikkeld is voor kantoren met ambitie.

Kantoren die zichzelf in vraag willen en durven stellen, die bereid zijn om concrete doelen te bepalen en daar de juiste acties aan te koppelen.

Die vanuit een volledige onafhankelijkheid en in samenwerking met Typica (en andere verzekeringskantoren) hun ambities willen realiseren.

 • Afhankelijk van de behoeften één of meerdere keren per jaar ontbijt- of andere meetings met op de agenda de items die jullie graag met de collega’s willen bespreken.
 • (Twee)jaarlijkse screening van het kantoor
  • Analyse organisatie: gesprek met zaakvoerder en medewerkers, rapport inbegrepen
  • Analyse bank- en/of verzekeringsportefeuille
 • Individuele bespreking van de screening en opstellen business plan:
  • Maken van een SWOT analyse
  • Bepalen van het doel wat het kantoor graag wil bereiken (de vlag planten)
  • SMART+ objectieven vastleggen om dit te behalen
  • W4H2 Actieplannen uitwerken
 • Workshop met het personeel om te zorgen dat het business plan optimale ondersteuning geniet.
 • Opvolging van de objectieven en actieplannen
 • Bijstand in de praktische realisatie van het business plan
 • Andere onderdelen uit het Typica aanbod die eveneens in aanmerking komen:
  • Coaching van zaakvoerder en/of medewerkers
  • Programma segmentatie klanten
  • Workshops op maat (vb time management, talenten aan het werk, …)
  • 4 edities van een nieuwsbrief per jaar naar jouw klanten
  • Ontwikkeling van tools in Excel om de administratie te vereenvoudigen
  • Tool om een verkoopsgesprek gestructureerd te laten verlopen en te zorgen dat je kan aantonen dat alles met de klant besproken werd
  • Website – Bouwen + onderhoud
  • Enquêtes bij jouw klanten
  • Mailingcampagnes op maat
  • Facebookpagina: Opmaak en onderhoud (inclusief regelmatig posten van berichten in naam van het kantoor

Al deze zaken zijn facultatief en vrij te kiezen door de kantoren maar een screening met business plan wordt aangeraden om dit 2 jaarlijks te doen.

Kantoren die een analyse portefeuille laten uitvoeren in het kader van het Ambition programma in combinatie met het opstellen van een concreet actieplan krijgen gratis een 2de analyse van de portefeuille om de resultaten van hun actie te kunnen meten/evalueren.

Het Ambition programma is voorbehouden voor de A-klanten van Typica. 
Voor elk van de activiteiten is er een korting voorzien.
(zie bij “Mogelijkheden”. Kortingen zijn weergegeven in netto bedragen, dus zonder btw) 

Verplaatsingskosten worden niet aangerekend voor Ambition kantoren.

Je stapt in het Ambition programma door jaarlijks minimum 20 Ambition credits aan te kopen bij Typica.
Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en de credits die ertegenover staan.

Elke activiteit kan dan betaald worden met de credits. U kiest zelf welke activiteiten en op welke tijdstippen.

Een voorbeeld:
20 credits kosten 700 euro + btw.

Een analyse portefeuille kan je laten uitvoeren voor 6 credits.
Bij een analyse organisatie is er een forfait van 4 credits en vertegenwoordigt elk gesprek met een medewerker 2 credits.
Een screening met analyse portefeuille van een kantoor met zaakvoerder en 3 medewerkers vertegenwoordigt dus 6 + 4 + (4 X2) = 18 credits.

Eens u de 20 jaarlijkse basiscredits hebt aangekocht kan je in de loop van het jaar vrij credits bijbestellen in functie van jouw behoeften à rato van 35 euro per credit. Voor elke extra schijf van 20 credits (in één maal gekocht) krijgt je 1 credit gratis. De bijbestelde credits zijn overdraagbaar naar het volgende jaar.

Mogelijkheden

Op basis van een extractie uit uw beheerspakket maakt Typica een gedetailleerde analyse van uw verzekeringsportefeuille.

U krijgt een pdf met alle data van uw portefeuille en de verhoudingen

 • Aantal particulieren/ondernemingen
 • Klanten per postcode
 • Geslacht, burgerlijke staat, leeftijden (particulieren)
 • Kwaliteit database (geslacht, leeftijden, burgerlijke staat, telefoonnummers, email adressen
 • Verhoudingen tussen de verschillende domeinen (auto, brand, BA, …
 • Aantal polissen per klant en per adres
 • Meer informatie mogelijk op aanvraag
 • Benchmark zodat u uw kantoor kan vergelijken met de markt
U krijgt ook een spreadsheet met een overzicht per klant waarbij u op een eenvoudige manier zelf selecties kan doen. (vb Alle klanten met één polis op het adres, die een autopolis hebben en wonen in een bepaalde postcode)

7 Credits

(ambition voordeel= 5 euro/analyse)

Op basis van de data die u kan aanleveren maakt Typica een gedetailleerde analyse op maat van uw bankkantoor.

De kwaliteit van deze analyse hangt uiteraard af van de data.

7 Credits

(ambition voordeel= 5 euro/analyse)  ​

Aan de hand van gesprekken met de zaakvoerder(s) en de medewerker(s) wordt de organisatie van uw bedrijf geanalyseerd. Niet alleen het tijdsgebruik en de tijdsverdeling wordt in kaart gebracht, ook alle andere facetten van de organisatie komen aan bod.

Enkele voorbeelden:

 • Werkomgeving
 • Contact met de klanten (fysiek / telefonisch)
 • Service die verleend wordt aan de klanten
 • Delen van informatie
 • Wat spreekt aan in het werk en wat niet?
 • Verantwoordelijkheden
 • Materiaal
 • Procedures
 • Sfeer
 • Samenwerking
 • Communicatie intern en met zaakvoerder(s)
 • Algemene opmerkingen

Het resultaat is een rapport met cijfers over de werkverdeling en een weergave van de gesprekken

5 Credits + 2 Credits per medewerker (zaakvoerder(s) inbegrepen)

Ambition voordeel = 10 euro per medewerker) + gratis verplaatsingskosten

Aanvullend aan de analyse van de portefeuille en de organisatie stellen we samen een Business Plan op.

 • Bespreking van de resultaten van de analyses
 • Opstellen van een SWOT analyse (Sterktes – Zwaktes – Opportuniteiten – Bedreigingen)
 • Missie van het kantoor
 • SMART+ objectieven bepalen (Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden – Positief geformuleerd
 • W4H2 actieplannen uitwerken (Wie – Wat – Waar – Wanneer – Hoe – Hoeveel)

9 Credits (Per workshop van een halve dag)

Ambition voordeel = 25 euro per workshop + Gratis verplaatsingskosten

Aanbod van diverse workshops die aangepast worden aan het kantoor.

Enkele voorbeelden:

 • Time Management
 • Lancering Business plan (met Hopes en Fears sessie)
 • Talent aan het werk*
 • Segmentatie klanten
 • Actieplannen uitwerken
 • Groepsbonus uitwerken
 • Excel op kantoor

9 Credits (Per workshop van een halve dag)
* te verhogen met 1 credit per talentenrapport

Ambition voordeel = 20 euro / workshop en *5 euro per talentenrapport + gratis verplaatsingskosten

Zit je wel eens vast met een bepaald thema? Begrijpen je medewerkers niet helemaal wat je bedoelt? Heb je behoefte om regelmatig eens af te toetsen?
Voor de coaching beginnen we telkens vanuit een ontwikkelingsvraag.
Samen stellen we het doel scherp en ik begeleid jou om al je talenten optimaal te benutten zodat je je doel kan bereiken. 

10 credits per sessie

Ambition voordeel = 50 euro per sessie + gratis verplaatsingskosten

Een uitbater van een krantenwinkel ziet zijn goede klanten dagelijks.

Een kort praatje over het weer of de gezondheid zorgen dat de klant tevreden blijft en bij hem zal blijven kopen.

U als verzekeringsmakelaar heeft het nadeel dat u uw goede klanten niet ziet als u er zelf geen initiatief voor neemt.

Want wat is een goede klant?
Wellicht iemand die nooit een schadegeval heeft en altijd netjes zijn premies betaalt.

En hoe vaak ziet u deze goede klant?
Marketingstudies tonen aan dat er jaarlijks 8 “contactmomenten” moeten zijn om te zorgen dat u bij de klant “TOM”* blijft.

Een nieuwsbrief is hier alvast een zeer waardevolle bijdrage.

Maar een nieuwsbrief vraagt veel tijd en energie.
Onderwerpen zoeken, teksten schrijven, lay-out, …
En dit komt dan nog eens boven op uw dagelijks werk.

Typica heeft hiervoor een ideale oplossing uitgewerkt: de e-nieuwsbrief.

Elk kwartaal leveren wij voor uw kantoor een volledig afgewerkte nieuwsbrief af met telkens 3 onderwerpen.

Het enige wat u hoeft te doen is nalezen, uw akkoord geven en eventueel nieuwe mailadressen bezorgen.

De rest verzorgt Typica. Van opmaak tot verzending.

En uw klanten? Die krijgen deze nieuwsbrief alsof u hem zelf verzonden hebt.

12 Credits per jaar 

4 verzendingen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief naar al uw mailadressen.

Ambition voordeel = 30 euro / jaar

Wellicht bent u benieuwd hoe uw klanten uw service ervaren?

Of wil je rond een specifiek thema enkele vragen stellen?

Je kan ook een enquête doen na schadegevallen of om uw database te vervolledigen?

Typica maakt enquêtes op uw maat en verzorgt deze van A tot Z.

Credits op maat

Facebook, twitter, LinkedIn … allemaal nieuwe kanalen waar uw klanten u ook verwachten.

Het is echter niet voldoende om een pagina op te starten en dan er niets mee te doen.
 
Hoe zorgt u dat uw klanten en potentiële klanten uw pagina ook leuk vinden?
 
Welke content plaatst u erop en wanneer?
 
Het is een goed idee om u hierbij te laten begeleiden.
 
Typica ontwerpt uw pagina en zorgt ook dat ze leeft en in beweging is.
 
Wij plaatsen spontaan en op regelmatige tijdstippen content op de pagina.
 
Hebt u een nieuwsje dat u graag wil delen via Facebook?
U mailt ons de info en eventuele foto’s door en wij plaatsen die voor u.
 
Gemakkelijk en u bent helemaal mee.

 6 Credits per jaar

Ambition voordeel = 30 euro/jaar

De website van vandaag is het visitekaartje van gisteren… en nog zoveel meer.
 
Hebt u reeds een website?
En is het dan een site die u zelf beheert (of laat beheren)?
Of heeft u gekozen voor een abonnement voor een standaardwebsite die aangepast is aan uw bedrijf?
 
Bij Typica bekijken we het anders.
Wij ontwikkelen voor u een unieke website die aangepast is aan uw doelgroep en uw bedrijf.
De functionaliteiten worden met u besproken en wij maken de site voor u.
Ook het schrijven van de teksten kan u ons toevertrouwen.
 
Uiteraard voorzien wij een bibliotheek met alle voorwaarden (enkel voor de verzekeringssector).

Credits op maat

“U hebt een mooie kantoorfolder. Foto van u zelf, al dan niet met uw team, adresgegevens, info over het kantoor, openingsuren, … alles is voorzien.
En dan wijzigt er iets.
Heel de stock folders kan verticaal geklasseerd worden.”
 
Typica biedt hiervoor een unieke oplossing.
 
Dankzij de samenwerking met een Grafisch Desktop Publisher kunnen wij uw kantoorfolder in een zeer mooi kleedje steken. Teksten kunnen uiteraard ook door Typica verzorgd worden.
 
Dankzij de exclusieve abonnementsformule* bent u altijd zeker van een folder die helemaal up-to-date is.
 
Het eerste jaar wordt uw folder uiteraard op maat van uw kantoor ontworpen.
U krijgt in de loop van dat jaar de gelegenheid om uw folder een eerste keer aan te passen.
Vanaf het tweede jaar kan u 2 keer per jaar wijzigingen laten aanbrengen.
 
De folder wordt afgeleverd in een digitaal formaat waarmee men zowel in een copycenter als bij een drukker aan de slag kan.
U laat dan net zoveel afdrukken maken als u nodig hebt.
Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.

9 Credits per jaar 

Ambition voordeel = 35 euro/jaar

Klantbeleving is hot! Kijk naar grote spelers zoals bol.com, zooplus, coolblue, …
Zij zetten volop in voor het comfort van de klant. Bereikbaarheid, service, makkelijke tools, … allemaal zaken die zij voortdurend aanpassen en verbeteren om de klantbeleving optimaal te maken.

En ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: U kan dit ook op uw kantoor, maar helaas niet voor al uw klanten.
Door de specifieke omstandigheden binnen de bank- en verzekeringen is het moeilijker om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Net daarom is het zo belangrijk om een onderscheid te maken tussen klanten binnen uw portefeuille.

Zorgen dat de basisservice voor iedereen goed is kan zeker uw eerste zorg zijn. Zorgen dat de service voor uw beste klanten super is maakt uw kantoor rendabel en aantrekkelijk voor de juiste klanten.

Lees hierover meer in de gratis paper “Segmentatie van mijn bank- en verzekeringsklanten” die u kan bestellen via info@typica.be.

Klantbeleving en segmentatie vragen een grote verandering in de manier van werken.
Vermits enkel baby’s met een natte luier houden van verandering dient u voor uw medewerkers hieraan de nodige aandacht te besteden.

Typica begeleidt uw kantoor mee in het veranderingsproces in 5 stappen:

 1. Voorbereidend gesprek met de zaakvoerder over de verwachtingen
 2. Workshop met het personeel “Klantbeleving”
 3. Praktische uitwerking van de segmentatie
 4. Implementatie van de segmentatie
 5. Evaluatie en bijsturing

De stappen meer in detail

 1. Voorbereidend gesprek met de zaakvoerder over de verwachtingen
  Eerst moet het kader voor uzelf zeer duidelijk zijn.
  Beseft u de nood aan segmentatie en wat zijn elementen die maken dat u voor segmentatie kiest?
  Waar hebt u schrik voor als u denkt aan segmenteren van uw portefeuille?
  Wat zijn mogelijke valkuilen?
 2. Workshop met het personeel “Klantbeleving”
  Eens we dit kader hebben organiseren we een workshop met de medewerkers. Deze wordt op maat gemaakt, vertrekkende vanuit een bestaand canvas.
  De theorie over klantbeleving is immers voor iedereen gelijk maar het is ook belangrijk dat uw persoonlijke interpretatie mee verwerkt wordt.
  Tijdens deze workshop maken we uw medewerkers bewust van het nut van de segmentatie en welke voordelen dit heeft voor de klanten, maar ook voor hen zelf en het kantoor in het algemeen.
  We brengen daar ook een eerste aanzet tot segmentatie:
  “Welke services geven wij op dit moment?”
  “Hoe gaan we die services verdelen?”
  “Welke criteria gaan we gebruiken voor de segmentatie?”
 1. Praktische uitwerking van de segmentatie
  Workshop met enkele key-medewerkers om de segmentatie meer in detail uit te werken. Welke services voor welke klanten? Verfijnen van de criteria voor de segmentatie, …
  Eventueel een tool ontwikkelen om de klanten eenvoudig te kunnen segmenteren op basis van de criteria die uit de database komen of van externe bronnen.
  Deze tool wordt zo opgebouwd dat u op een eenvoudige manier uw segmentatie zelf opnieuw kunt uitvoeren, zo vaak u wilt.
  Hoe gaan we de segmentatie communiceren? Intern? Extern?
  Hoe gaan we zorgen dat problemen gedetecteerd worden en bijgestuurd?
  Welke acties zijn nodig om de segmentatie uit te rollen?
 2. Implementatie van de segmentatie
  Eens alles uitgewerkt is gaan we dit, samen met de medewerkers, eigen maken aan het kantoor. Dit kan betekenen dat functies gewijzigd worden, aanpassingen aan klantonthaal, website, telefooncentrale, eventueel nieuwsbrief naar de klanten, infovergaderingen, …
  Allemaal afhankelijk van de specifieke doelstellingen van het kantoor.
  Dit wordt best in een workshop gepresenteerd waarbij we een “Hopes and fears” sessie inlassen om de neuzen zeker in dezelfde richting te krijgen.
  Deel 2 van deze workshop gaan we besteden aan “Hoe gaan we elkaar alert houden en motiveren?”
 3. Evaluatie en bijsturing
  Een proces van klantbeleving implementeren is een grote stap naar een efficiënter en rendabeler kantoor. Na een testperiode kunnen we evalueren of bijsturingen nodig zijn.
  Zitten de juiste klanten in elk segment?
  Zijn de services haalbaar voor het aantal klanten in elk segment of mogen het er meer zijn?
  Geven onze criteria voor de segmentatie een juist resultaat?
  Zijn er op vlak van organisatie bijsturingen nodig?

Hou er ook rekening mee dat zaken evolueren. De verwachtingen van een klant van vandaag zijn niet dezelfde als de verwachtingen van dezelfde klant 5 jaar geleden.
Ook op dat vlak zal het nodig zijn om uw klantbeleving regelmatig bij te sturen.

45 Credits voor het volledige programma (5 workshops)

Ambition voordeel = 125 euro + gratis verplaatsingskosten

Call Now Button