Bedrijfsleiders werken te hard.

‘s Ochtends werkt u verder aan de dossiers van gisteren die nog niet afgewerkt zijn.

Ondertussen komt er nieuwe briefwisseling, telefoontjes, e-mails, … en altijd werkt u maar door.

Nooit heeft u de tijd om eens een stapje achteruit te zetten.

Om vanop een afstand te kijken of het niet anders kan, of de prioriteiten van gisteren wel deze van morgen zijn?

En als u dan die stap wil zetten, met wat moet u zich dan vergelijken?

Wat is het ideale bedrijf? Bestaat dit wel?

Het ideale bedrijf” bestaat wellicht niet…

Uw ideaal bedrijfligt echter binnen handbereik.

Typica heeft namelijk een unieke formule uitgewerkt om uw eigen Business Plan te realiseren.

Volledig op maat van uw bedrijf.

Ontdek hoe dit ook voor uw bedrijf zou kunnen…

Analyse van uw bedrijf. Het schema:

Om uw Business Plan optimaal voor te bereiden werken we volgens een voorafbepaald schema.

Hierbij gebruiken we als basis een aantal hulpmiddelen die we gezamenlijk afwerken volgens de volgende formule:

Dag 1: Extractie van de portefeuille (enkel voor verzekerings- en bankkantoren) met aansluitend een gesprek over uw visie, uw verwachtingen en de hindernissen waar u nu mee geconfronteerd bent.

Dit gesprek geeft een eerste basis voor het in kaart brengen van de sterke & zwakke punten, maar ook van de opportuniteiten en bedreigingen (SWOT-analyse) van uw bedrijf.

Uw medewerkers worden verzocht om hun input te geven en krijgen hiervoor diverse vragenlijsten, afhankelijk van de sector.

Individuele gesprekken met uw medewerkers met als doel alle info te verwerven voor een gedetailleerd rapport met alle facetten die de werking van uw bedrijf beïnvloeden.

Verwerking van de resultaten en voorbereiden van dag 3 (dit gebeurt door mij persoonlijk, hier hoeft u zelf geen tijd in te investeren)

Persoonlijke bespreking van de diverse analyses en gezamenlijk uitwerken van een Business plan voor uw bedrijf.

De elementen van de SWOT-analyse worden omgezet in objectieven en actieplannen.

Bij de uitwerking hoort ook het concreet lanceren van acties, opstellen van brieven, verzendschema, …

Voor de makelaars/bankiers: U krijgt niet alleen een gedetailleerde analyse van uw verzekerings- en/of bankportefeuille, maar ook een spreadsheet die u toelaat om simulaties te maken en de acties op een eenvoudige manier voor te bereiden en zelfs op te volgen.

Deze dagen worden verspreid over een periode van maximum 1 maand zodat u een minimum aan tijd investeert voor een maximum aan rendement.

Maximaal rendement
100%

“Wanneer een onderneming succesvol verloopt, schijnt zij bijna altijd de vrucht van een groots opgezet plan te zijn geweest.”

(Etienne Rey, Frans literair criticus en dramaturg)