Een klantenenquête, makkelijker dan u denkt!

U spant zich dagelijks in voor uw klanten een optimale service te geven?

Dit is wat u onderscheidt van uw concurrenten, maar voelen uw klanten dit ook?

En hoe schatten ze de service in die u verleent?

Om hierop een antwoord te vinden heeft Typica nu een tevredenheidsenquête ontwikkeld via e-mail. Op deze manier krijgt u op een goedkope manier een zeer goed beeld van de tevredenheid van uw klanten.

Klantenenquête, hoe werkt het!

Er is een standaardenquête ontwikkeld waarin alle facetten van het kantoor onder de loep genomen worden.

Deze wordt gemaild naar alle klanten waarvan u een mailadres bezit.

De klanten krijgen een periode van 14 dagen om te reageren op de enquête.

Na deze periode worden de resultaten nauwgezet geanalyseerd en in kaart gebracht.

U krijgt dan een overzichtelijk rapport met alle resultaten.

De standaardenquête is ontwikkeld voor verzekerings- en bankkantoren.

Uiteraard kan er ook een enquête gemaakt worden op maat van uw bedrijf.

De kostprijs bedraagt slechts 125 euro (+ btw) voor een standaardenquête naar maximaal 1000 mailadressen.

Wenst u meer klanten te benaderen of een enquête op maat dan kan u best contact opnemen via info@typica.be.